Montaż klimatyzacji

 1. Montaż Jednostki wewnętrznej,
 2. Montaż jednostki zewnętrznej
 3. Uruchomienie

W tym artykule postaramy się szczegółowo omówić każdy z w/w punktów.

Najważniejsza i najczęściej najtrudniejsza decyzja do podjęcia czeka nas jeszcze przed montażem. Mianowicie wybór rodzaju oraz producenta urządzenia. Tutaj przed podjęciem decyzji warto zapytać kilka firm monterski co polecają i w jakiej kwocie. W domach jednorodzinnych oraz mieszkaniach mamy do wyboru następujące rodzaje klimatyzacji:

 • Split – bezapelacyjnie najpopularniejszy typ urządzenia. Składa się z jednej jednostki wewnętrznej połączonej z agregatem zewnętrznym. Oziębianie powietrza następuje bezpośrednio w pomieszczeniu a dokładnie w jednostce wewnętrznej i zostaje dmuchnięte przed siebie
 • Multi – split – dystrybucja powietrza jest identyczna jak wyżej z tym że do agregatu zewnętrznego możemy podłączyć kilka jednostek wewnętrznych usytuowanych w różnych pomieszczeniach.
 • Urządzenia Kanałowe – w tym przypadku jednostka wewnętrzna jest instalowana na poddaszu bądź w innym mało widocznym miejscu a dystrybucja powietrza do pomieszczeń następuje poprzez kanały ocynkowe bądź elastyczne podłączone do anemostatów zamontowanych w pomieszczeniu.
 • Urządzenia VRF – urządzenia służące do chłodzenia dużych powierzchni bądź w przypadku jeśli między jednostkami wewnętrznymi a jednostką zewnętrzną jest duża odległość lub duża różnica wysokości

Aktualnie na rynku istnieje wiele firm świadczących usługę montażu klimatyzacji, jedne bardziej inne mniej profesjonalne. Jak to zweryfikować? Po pierwsze cena usługi jeśli cena znacznie odbiega od rynkowej powinna zapalić nam się lampka. Możemy wtedy zapytać ów instalatora u uprawnienia SEP oraz F-gazy które są wymagane przez producenta przy rozpatrywaniu gwarancji. Możemy również zasięgnąć języka w Google. W dobie ogólnodostępnego internetu jest to najszybszy sposób pozyskiwania informacji. Możemy również zapytać jak długo dany instalator pracuje w zawodzie. Warto również zwrócić uwagę na to jakim sprzętem dysponuje Fachowiec oraz na jego organizacje pracy. Oto kilka informacji które pomogą wam w wyborze Firmy instalatorskiej. Przejdźmy zatem do omówienia zasady samego montażu.

Montaż zaczynamy od wyboru najlepszego miejsca dla urządzenia pamiętajmy będzie nam towarzyszyć przez najbliższe 10lat. Jednosta powinna być skierowana w stronę otwartej przestrzeni w miejsce w którym nie przebywamy dłuższy czas np. kanapa, stół jadalne, wyspa kuchenna, biurko, etc.. Nie powinno również instalować się jednostki nad telewizorem. W takim przypadku w momencie niedrożności odpływu skroplin z klimatyzacji może wyciec woda i uszkodzić drogi sprzęt. Musimy też uwzględnić iż odprowadzenie skroplin w klimatyzacji następuje grawitacyjnym. Nie wolno instalować urządzenia nad drzwiami bądź oknami w przypadku jeżeli przebicie miało przebiegać przez nadproże. Jest to element konstrukcyjny budynku osłabienie nadproża może spowodowań uszkodzenie muru. Podobnie jest w przypadku elementów lanych z betonu. Warto też pomyśleć od razu gdzie miałby stać bądź wisieć agregat. Gdyż od tego zależeć będzie kierunek przebiegu orurowania. Do jednostki wewnętrznej możemy się wpiąć przez miejsca przygotowane przez producenta z prawej i lewej strony, u niektórych producentów również z dołu. Wtedy rury prowadzi się w korycie instalacyjnym 80×60. Drugą drogą jest przebicie się przez ścianę za urządzeniem, dzięku czemu nie mamy dodatkowych elementów w postaci koryta czy rur na wierzchu. W powyższych przypadkach po montażu nie powinno być zniszczeń a na naszej ścianie wisieć jednostka. Jeżeli natomiast planujemy w najbliższym czasie remont a trasa prowadzenia rur biegnie w pomieszczeniu warto rozważyć wkucie instalacji w ścianę tak aby przebicie wykonać możliwie najbliżej agregatu.

Minimalna przestrzeń na zamontowanie 3.5kW jednostki wewnętrznej, mam na myśli tutaj odległość od sufitu do dołu urządzenia to 45cm. Uśredniając producentów jednostki mają 30cm a zalecana przez producenta odległość między górą urządzenia a sufitem wynosi 15cm. Przed rozpoczęciem „zniszczeń” warto przyłożyć jednostkę w miejscu gdzie miała by wisieć. Jednostki w zależności od materiału na którym się je montuje kotwi się za pomocą kołków rozporowych 8mm bądź w przypadku karton-gipsu bodź płyty używamy wkrętów. Doszliśmy do przebicia otwór o średnicy 55cm, w którym mieszczą się:

Dla jednostek 3.5kW mocy cieplnej

 • Sterowanie
 • rura odpływu skroplin 22mm
 • rura cieczowa 1/4”
 • rura Gazowa 3/8”
 • zasilanie(opcjonalne)

Po przełożeniu i odpowiednim wyprofilowaniu całości zaczynamy połącznie Gazowe i Elektryczne urządzenia. Rury powinny być ucięte nożem i z gratowane od wewnętrznej strony. Używając kielichownicy wykonuje się śrubunek. Na połączenie kielichowe nakłada się odrobinę oleju. Skręcenia dokonuje się z określonym momentem:


1/4” – 14-18Nm

3/8” – 33-42Nm

1/2” – 50-62Nm

5/8” – 63-77Nm

3/4” – 80-98Nm

źródło: https://www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/index.html

Warto upewnić się czy połączenie skręcane zostało dobrze zaizolowane gdyż w przeciwnym razie może wystąpić na nie skraplanie się kondensatu. Następnie zamykamy Jednostkę dociskając dół urządzenia do ściany. Środek skończony czas na agregat.

Jednostkę zewnętrzną możemy zamocować do ściany na specjalnym uchwycie bądź umiejscowić na ziemi ustawiając do na specjalnych podstawach lub bloczkach fundamentowych. Jeśli chodzi o wybór miejsca to warto pamiętać aby jednostka miała minimum 15cm wolnej przestrzeni z każdej strony. Przed jednostką nie może się znajdować nic w odległości 1m, gdyż urządzenie będzie wyrzucać w tym kierunku powietrze. Decydując się na montaż agregatu na ścianie musimy pamiętać iz drgania generowane przez sprężarkę będą przenoszone na ścianę przez co agregat może być nieco bardziej słyszalny. Warto wtedy odsunąć jednostkę od sypialni czy okien. Następnym krokiem jest wykonanie połączenia gazowego i elektrycznego analogicznie jak w przypadku jednostki wewnętrznej z tym że tutaj dojdzie jeszcze przewód zasilający, prowadzony dowolnego węzła elektrycznego. Podłączanie można wykonać na stałe bądź przy użyciu wtyczki. Po wykonaniu połączeń możemy podłączyć manometry do przyłącza serwisowego znajdującego się po stronie ssącej. Rozpoczynamy Próbę szczelności którą przeprowadza się z wykorzystaniem azotu technicznego. W tym celu instalację napełnia się azotem lub innym obojętnym gazem szlachetnym, którego według norm polskiego prawa, ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 wartości ciśnienia maksymalnego roboczego.

Aby prawidłowo przeprowadzić próbę szczelności systemu klimatyzacji należy napełnić instalację azotem, którego ciśnienie powinno wynosić około 3,0 MPa. Wypełniony w ten sposób system klimatyzacji powinno się pozostawić na około 24 godz. Pozwoli to sprawdzić ewentualny spadek ciśnienia po upływie tego czasu, który nie powinien być większy niż 2%. Parametry ciśnienia mieszczące się w normach po upływie doby wskazują bezsprzecznie na to, że system klimatyzacji jest w pełni szczelny. Kolejną czynnością jest wykonanie próżni. Do tego podpinamy pompę próżniową pod manometry. Celem tego działania jest wytworzenie podciśnienia w układzie umożliwiając odparowanie wilgoci zawartej w powietrzu. Po przeprowadzeniu próżni możemy wpuścić czynnik chłodniczy do układu za pomocą zaworów znajdujących się po prawej stronie. W sprzedaży każdy nowy sprzęt zostaje fabrycznie nabity przez producenta ilością czynnika odpowiednią na maksymalną przewidzianą długość instalacji bez potrzeby dobijania czynnika przez instalatora. Informacje te producent zamieszcza w instrukcji dołączonej do każdego urządzenia. Więc układ szczelny, gaz puszczony, zasilanie wpięte, uruchamiamy urządzenie.

Podłączamy zasilanie w zależności od wcześniejszego wyboru wtyczka do gniazdka bądź podnosimy bezpiecznik. Po otrzymaniu zasilania jednostka wewnętrzna zareaguje otworzeniem i zamknięciem łopatki. Na Pilocie klikamy pilot ON, ustawiamy tryb chłodzenia lub grzania i ustawiamy temperaturę w skrajnej wartości. Za pomocą pirometru możemy wykonać test sprawności urządzenia. Badając temperaturę powietrza zasysanego oraz wyrzucanego określamy stopień schłodzenia bądź grzania. Jeżeli różnica między w/w strumieniami powietrza wynosi minimum 10ºC uruchomiony układ uznaje się za sprawny.